Baptisme
 
   
     
 

La Celebració

Cal preparar-la amb la parròquia.

Vols saber les parts i els símbols del Bateig? Són les següents:

Acolliment de l'Església

El baptisme no és només un assumpte personal. Afecta a l'església. Aquesta ho manifesta acompanyat pels pares i padrins.

Escoltar la Paraula

De quina paraula es tracta? De la Paraula de Déu. Cadascú escolta, acull aquesta paraula i demana la força de fer-la viva en el cor de la vida qüotidiana.

La professió de fe

Davant al comunitat cristiana el mossèn estableix un diàleg amb els pares i el padrí o padrina -si es tracta d'un infant- i amb el batejat si és un adult. Són les promeses del baptisme:
-"Renuncieu al pecat per a viure amb la llibertat dels fills de Déu?"

-"Sí, hi renuncio"

Tot seguit es fa la professió de fe:
-"Creieu en Déu Pare, Fill i Esperit Sant"

-"Sí hi crec"

L'aigua

És el signe principal del baptisme. L'aigua és font de vida, que fecunda, regenera, purifica. L'aigua del baptisme simbolitza la vida de Déu. Ser batejat vol dir ser submergit en Crist i participar des d'ara de la seva vida.

El prevere vessa tres vegades aigua sobre el cap de la persona que és presentada o demana el baptisme. Al mateix temps el celebrant diu:
"Jo et batejo en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant"
Aquest gest i aquestes paraules són el nucli central, el cor del sagrament, el signe principal de l'obertura al do de Déu.

L'Oli del Crisma

El mossèn marca el cap amb l'Oli del Crisma. És un oli consagrat pel bisbe el dijous sant, amb el qual són batejades totes les persones del bisbat.
En l'antiguetat eren ungits amb oli els reis, profetes i sacerdots. Així el batejat és rei (regnar vol dir estimar, servir), profeta (ser testimoni de Déu enmig del poble cristià) i sacerdot (presenta a Déu tota la seva vida).
A més, l'oli simbolitza la força, la suavitat i la bellesa de l'Esperit que impregnarà el nou cristià.

La llum

El ciri, encès en el ciri pasqual, recorda que Crist, mort i ressucitat és llum de les nostres vides. Una llum que ha de brillar en la nostra societat.